Wzory użytkowe

 0    8 Datenblatt    macieknowicki86
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Co to jest wzór użytkowy?
Lernen beginnen
Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
Kiedy wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne?
Lernen beginnen
Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.
Jakie prawo udzielane jest na wzór użytkowy?
Lernen beginnen
Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne.
Jakie prawa nabywa się przez uzyskanie prawa ochronnego?
Lernen beginnen
Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Ile wynosi prawo ochronne na wzór użytkowy (czas trwania)?
Lernen beginnen
Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.
Co określa zakres przedmiotowy prawa ochronnego?
Lernen beginnen
Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego.
Jaki dokument potwierdza udzielenie prawa ochronnego?
Lernen beginnen
Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego.
Co jest częścią składową świadectwa ochronnego?
Lernen beginnen
Częścią składową świadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru użytkowego obejmujący opis tego wzoru, zastrzeżenia ochronne i rysunki. Opis ochronny wzoru użytkowego jest udostępniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urząd Patentowy.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.