500 most important Slovak verbs 126 - 150

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to cut
The telephone wires had been cut minutes before the assault.
Lernen beginnen
odrezať
Telefónne káble boli odrezané pár minút pred útokom.
to wonder
I wonder where to go for holidays.
Lernen beginnen
premýšľať o
Premýšľa, kam ísť na dovolenku.
to forget
I forgot to do the shopping.
Lernen beginnen
zabudnúť
Zabudol som nakúpiť.
to answer
I have to answer customers' inquiries.
Lernen beginnen
odpovedať
Musím odpovedať na otázky klientov.
to hate
Why do you hate me so much?
Lernen beginnen
nenávidieť
Prečo ma tak nenávidíš?
to send
I need to send some letters.
Lernen beginnen
poslať
Musím poslať nejaké listy.
to hang
I'd like you to hang this painting on the wall.
Lernen beginnen
zavesiť
Rád by som zavesil túto maľbu na stenu.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.