500 most important Slovak verbs 301 - 325

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to lift
How much weight can you lift?
Lernen beginnen
zdvihnúť
Akú váhu dokážeš zodvihnúť?
to shout
There's no need to shout! I can hear you!
Lernen beginnen
kričať
Nie je potrebné kričať! Počujem ťa!
to plant
People should be planting more trees.
Lernen beginnen
sadiť
Ľudia by mali sadiť viac stromov.
to bury
I burried my hamster in the garden.
Lernen beginnen
pochovať
Pochoval som svojho škrečka v záhrade.
to remove
How can I remove a file from the memory card?
Lernen beginnen
odstrániť
Ako sa dá odstrániť súbor z pamäťovej karty?
to climb
How long does it take to climb Mount Everest?
Lernen beginnen
liezť
Ako dlho trvá vyliezť na Mount Everest?
to shake
She shook her head in disbelief.
Lernen beginnen
potriasť
Neveriacky potriasla hlavou.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.