500 most important Slovak verbs 201 - 225

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to create
How do I create new flashcards?
Lernen beginnen
vytvoriť
Ako môžem vytvoriť nové kartičky?
to push
Stop pushing me!
Lernen beginnen
tlačiť
Prestaň ma tlačiť!
to charge
I need to charge my phone.
Lernen beginnen
nabiť
Potrebujem si nabiť telefón.
to present
I present to you my latest invention.
Lernen beginnen
predstaviť
Predstavujem vám svoj najnovší vynález.
to allow
My parents don't allow me to smoke.
Lernen beginnen
dovoliť
Moji rodičia mi nedovolia, aby som fajčil.
to smell
Can you smell my new, expensive fragrance?
Lernen beginnen
cítiť
cítiť čuchom, ovoňať
Cítiš moju novú, drahú voňavku?
to sing
I always sing in the shower.
Lernen beginnen
spievať
Vždy si v sprche spievam.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.