500 most important Slovak verbs 401 - 425

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to reject
All my job applications were rejected.
Lernen beginnen
odmietnuť
Všetky moje žiadosti o zamestnanie boli odmietnuté.
to assure
Everything is going to be ok, I assure you.
Lernen beginnen
ubezpečiť
Ubezpečujem ťa, že všetko bude dobré.
to declare
The customs officer asked me if I had anything to declare.
Lernen beginnen
precliť
taktiež: priznanie k precleniu
Colník sa ma opýtal, či mám niečo na preclenie.
to improve
My English has improved significantly since I started using Fiszkoteka.
Lernen beginnen
zlepšiť sa
Moja angličtina sa výrazne zlepšila od kedy som začal používať Fiškotéku.
to observe
We're observing the behaviour of the whale.
Lernen beginnen
pozorovať
Pozorujeme správanie veľryby.
to prevent
Not all diseases can be prevented.
Lernen beginnen
predchádzať
taktiež: zabrániť
Nie všetkým chorobám sa dá predchádzať.
to examine
The boy was examined by three different doctors.
Lernen beginnen
vyšetriť
Chlapec bol vyšetrený troma rôznymi doktormi.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.