500 most important Slovak verbs 351 - 375

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to surround
The police immediately surrounded the building.
Lernen beginnen
obkľúčiť
Polícia okamžite obkľúčila budovu.
to propose
What do you propose?
Lernen beginnen
navrhnúť
Čo navrhuješ?
to borrow
Dad, can I borrow your credit card?
Lernen beginnen
požičať
Tato, môžem si požičať tvoju kreditnú kartu?
to attempt
She attempted to keep the tears back.
Lernen beginnen
pokúsiť sa
Pokúsila sa zadržať slzy.
to desire
You have no idea how much I desire you.
Lernen beginnen
túžiť
Nemáš poňatie ako veľmi po tebe túžim.
to print
I can only print five pages a day for free.
Lernen beginnen
tlačiť
Za deň môžem vytlačiť iba päť strán zadarmo.
to shine
The stars are shining so brightly tonight.
Lernen beginnen
žiariť
Hviezdy dnes žiaria tak jasne.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.