500 most important Slovak verbs 326 - 350

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to discover
Columbus discovered America.
Lernen beginnen
objaviť
Kolumbus objavil Ameriku.
to solve
Alcohol won't solve your problems.
Lernen beginnen
vyriešiť
Alkohol tvoje problémy nevyrieši.
to betray
How dared you betray me?
Lernen beginnen
zradiť
Ako si sa opovážil zradiť ma?
to rescue
I rescued a dog from a fire.
Lernen beginnen
zachrániť
Zachránil som psa pred požiarom.
to prefer
I prefer to travel with friends rather than alone.
Lernen beginnen
preferovať
taktiež: uprednosťovať
Preferujem cestovať s kamarátmi ako sám.
to threaten
My boss threatened to fire me.
Lernen beginnen
vyhrážať
Môj šéf sa vyhrážal, že ma vyhodí.
to spread
The disease spread all over the country.
Lernen beginnen
rozšíriť sa
Choroba sa rozšírila po celej krajine.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.