500 most important Slovak verbs 376 - 400

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to chat
I was chatting with my colleagues.
Lernen beginnen
rozprávať sa
Rozprávala som sa s kolegyňami z práce.
to describe
How would you describe your dream job?
Lernen beginnen
opísať
Ako by si opísal prácu svojich snov?
to argue
Don't argue with me!
Lernen beginnen
hádať sa
Nehádaj sa so mnou!
to negotiate
You should have negotiated a higher salary.
Lernen beginnen
dohodnúť
taktiež: vyjednať
Mal si sa dohodnúť na vyššom plate.
to insist
He insisted that I come with him.
Lernen beginnen
naliehať
Naliehal aby som prišiel.
to resist
You cannot resist chocolate.
Lernen beginnen
odolať
Nemôžeš odolať čokoláde.
to greet
He never greets me when he comes to the office.
Lernen beginnen
pozdraviť
Nikdy ma nepozdraví, keď vojde do kancelárie.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.