500 most important Slovak verbs 51 - 75

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to use
I don't know how to use the internet.
Lernen beginnen
použiť
Neviem ako sa používa internet.
to live
Europeans live 80 years on average.
Lernen beginnen
žiť
Európania žijú v priemere 80 rokov.
to move
Stop moving, I'm trying to take a photo!
Lernen beginnen
hýbať sa
Prestaň sa hýbať, snažím sa ťa odfotiť!
to move
We moved to London two years ago.
Lernen beginnen
presťahovať sa
Pred dvoma rokmi sme sa presťahovali do Londýna.
to must
I must go now.
Lernen beginnen
musieť
Musím už ísť.
to show
Will you show me your Pokemon?
Lernen beginnen
ukázať
Ukážeš mi svojho Pokémona?
to last
I wish holidays could last forever!
Lernen beginnen
trvať
Želám si, aby prázdniny mohli trvať večne!
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.