500 most important Slovak verbs 451 - 475

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to conclude
He concluded being a doctor wasn't his calling.
Lernen beginnen
usúdiť
taktiež: usúdiť, prísť k názoru
Usúdil, že byť lekárom nie je jeho poslanie.
to be thirsty
I'm so thirsty I could drink five liters of water!
Lernen beginnen
byť smädný
Som taký smädný, že by som vypil päť litrov vody!
to boil
Water boils at 100 degrees Celsius.
Lernen beginnen
variť
Voda sa varí pri teplote 100 stupňov Celzia.
to conquer
Our country was conquered by Russia.
Lernen beginnen
dobyť
Rusko dobylo našu krajinu.
to dine
I dine with my family when I'm home.
Lernen beginnen
jesť
taktiež: stolovať, obedovať, večerať
Keď som doma jedávam s rodinou.
to penetrate
Our strategy is to penetrate the European market.
Lernen beginnen
preniknúť
Našou stratégiou je preniknúť na európsky trh.
to consist of
The exam consisted of written and oral parts.
Lernen beginnen
skladať sa
Skúška sa skladala z písomnej a ústnej časti.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.