Canada - những địa điểm đáng tham quan - Canada - places worth visiting

 0    7 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Tiếng Việt Antworten Tiếng Việt
Tỉnh bang Quebec
Lernen beginnen
Tỉnh bang của Canada lớn nhất về về diện tích. Tỉnh nói tiếng Pháp, sử dụng tiếng Pháp Canada.
Tỉnh Ontario
Lernen beginnen
Tỉnh lớn thứ hai ở Canada. Nhờ sự tồn tại của 250.000 hồ, nó sở hữu một phần năm nước ngọt của thế giới. Tỉnh nói tiếng Anh, nhưng sử dụng tiếng Pháp.
Ottawa
Lernen beginnen
Là thành phố thủ đô của Canada. Đáng chú ý hơn về khí hậu, nó là thủ đô lạnh thứ bảy trên thế giới. Một trong những thành phố trẻ nhất, vì độ tuổi trung bình của dân số là dưới 35 tuổi. Ottawa tổ chức lễ hội hoa tulip Canada hàng năm.
+4 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Tiếng Anh cho du lịch"
(Insgesamt 477 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.