Thành phố - City

 0    29 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rẽ phải
Hãy rẽ phải.
Lernen beginnen
to turn right
Please turn right.
chợ
Rau củ và trái cây được bán ở chợ.
Lernen beginnen
market
Vegetables and fruits are sold at the market.
trao đổi ngoại tệ
Văn phòng trao đổi ngoại tệ gần nhất ở đâu?
Lernen beginnen
currency exchange
Where is the closest currency exchange office?
cửa hàng
Các cửa hàng mở cửa lúc 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.
Lernen beginnen
shop, store
The shops are open from 8 a.m. till 7 p.m.
tàu điện ngầm
Tàu điện ngầm có nhanh hơn xe buýt không?
Lernen beginnen
underground, subway
Is the underground faster than the bus?
bưu điện
Tôi có thể mua tem ở bưu điện không?
Lernen beginnen
post office
Can I buy stamps at the post office?
thành phố
Bạn đến từ thành phố nào?
Lernen beginnen
city
What city are you from?
+22 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Tiếng Anh cho du lịch"
(Insgesamt 477 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.