Đại lý du lịch - Travel agency

 0    36 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
thị thực (visa)
Tôi có cần một thẻ visa để đến Canada không?
Lernen beginnen
visa
Do I need a visa to go to Canada?
Khi nào bạn quay lại?
Lernen beginnen
When do you want to return?
phút chót
Những đề xuất phút chót sẽ rẻ hơn?
Lernen beginnen
last minute
Are the last minute offers much cheaper?
(hòn) đảo
Chúng ta nên ghé thăm đảo nào của Croatian?
Lernen beginnen
island
Which Croatian island should we visit?
tour không trọn gói
Chi phí bao gồm tour không trọn gói với chi phí chỗ ở khách sạn.
Lernen beginnen
half-board
The price includes half-board hotel accommodation.
chuyến bay
Chuyến bay từ Warsaw đến Toronto giá bao nhiêu?
Lernen beginnen
flight
How much is the flight from Warsaw to Toronto?
những chỗ cuối cùng
Những chỗ cuối còn lại.
Lernen beginnen
last available places
Last available places are left.
+29 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Tiếng Anh cho du lịch"
(Insgesamt 477 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.