Xe hơi - Car

 0    39 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Bạn có thể đưa tôi một cái bản đồ không?
Lernen beginnen
Can you give me a map?
xe cộ
Chúng ta cần thuê phương tiện nào ở đây?
Lernen beginnen
vehicle
What vehicles can we rent here?
bánh xe
Bạn có chắc chắn là bánh xe không bị thủng không?
Lernen beginnen
wheel
Are you sure that the wheel is not broken?
đổ đầy bình
Đổ đầy bình nha!
Lernen beginnen
to fill up the car
Fill up the tank, please!
dầu
Liệu có đủ dầu cho xe chúng ta không?
Lernen beginnen
oil
Is there enough oil in our car?
phí đỗ xe
Làm sao để tôi trả phí đỗ xe?
Lernen beginnen
parking fee
How can I pay the parking fee?
con đường
Con đường này có dẫn đến trung tâm thành phố không?
Lernen beginnen
road
Does this road lead to the city center?
+32 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Tiếng Anh cho du lịch"
(Insgesamt 477 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.