Đi bộ đường dài - Hiking

 0    26 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
túp lều
Bạn có chắc chắn rằng túp lều của chúng ta không quá nhỏ không?
Lernen beginnen
tent
Are you sure that our tent is not too small?
Bạn có thể vui lòng chỉ tôi xem tôi đang ở đâu trên bản đồ không?
Lernen beginnen
Can you show me on the map where I am, please?
ba lô
Ba lô của tôi thì nặng.
Lernen beginnen
rucksack
My rucksack is heavy.
túi ngủ
Bạn thu xếp túi ngủ của chúng tôi ở đâu?
Lernen beginnen
sleeping bag
Where did you pack our sleeping bags?
đông bắc
Nó toạ lạc tại phía đông bắc.
Lernen beginnen
northeast
It's located in the northeast.
vết phồng
Tôi có một vết phồng rộp ở dưới chân.
Lernen beginnen
blister
I have a blister on my foot.
băng keo cá nhân
Bạn có cần một miếng băng keo cá nhân không?
Lernen beginnen
sticking plaster
Do you need a sticking plaster?
+19 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Tiếng Anh cho du lịch"
(Insgesamt 477 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.