Tàu hoả, xe lửa - Train

 0    33 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sân ga
Những chuyến tàu đến New York khởi hành ở sân ga nào?
Lernen beginnen
platform
Which platform does the train to New York depart from?
đường, vạch
Làm ơn, hãy cẩn thận. Đừng vượt quá vạch.
Lernen beginnen
line
Please, be careful. Do not cross the line.
tàu trưởng
Tôi muốn nói chuyện với trưởng tàu.
Lernen beginnen
conductor
I would like to talk to the conductor.
cuộc bãi công
Cuộc bãi công kéo dài trong bao lâu?
Lernen beginnen
strike
cuộc đình công
How long does the strike last?
Có phải chuyến tàu này sẽ đến Atlanta không?
Lernen beginnen
Is this train going to Atlanta?
thời gian biểu tàu hoả
Thời gian tàu chạy nằm ở đâu?
Lernen beginnen
train timetable
Where is the train timetable?
phòng kiểm tra hành lý
Tôi muốn gửi hành lý của mình ở phòng kiểm tra hành lý.
Lernen beginnen
baggage checkroom
I'd like to leave my luggage at the baggage checkroom.
+26 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Tiếng Anh cho du lịch"
(Insgesamt 477 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.