Nhà hàng - Restaurant

 0    44 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rượu vang đỏ
Một chai rượu vang đỏ có giá bao nhiêu?
Lernen beginnen
red wine
How much does a bottle of red wine cost?
đường
Tôi không muốn thêm đường vào cà phê của mình.
Lernen beginnen
sugar
I don't want sugar in my coffee.
Có thể cho chúng tôi bàn hai người không?
Lernen beginnen
Could we have a table for two, please?
Bạn muốn đề xuất gì cho chúng tôi không?
Lernen beginnen
What would you recommend us?
xà lách
Tôi muốn một món xà lách gà ạ.
Lernen beginnen
salad
I would like to have a chicken salad, please.
tráng miệng
Tôi sẽ lấy một vài trái cây làm món tráng miệng.
Lernen beginnen
dessert
I'll have some fruits for dessert.
nước lọc, nước uống
Hãy cho tôi một chai nước lạnh.
Lernen beginnen
water
A bottle of cold water, please.
+37 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Tiếng Anh cho du lịch"
(Insgesamt 477 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.