Με ένα φίλο - With a friend

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Έχω καινούρια δουλειά.
Lernen beginnen
I have a new job.
Πόσος καιρός πάει;
Lernen beginnen
How long has it been?
Πάντα θυμάμαι το πάρτυ που πήγαμε.
Lernen beginnen
I always remember the party we went to.
Δεν είμαι σίγουρος πως μπορώ να σε συναντήσω.
Lernen beginnen
I'm not sure I can meet you.
Πρέπει να συναντηθούμε στο ίδιο μέρος που πρωτοσυναντηθήκαμε.
Lernen beginnen
We must meet at the same place where we first met.
Πώς είναι η οικογένειά σου;
Lernen beginnen
How is your family?
Όλη η οικογένεια είναι καλά.
Lernen beginnen
The whole family is fine.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Insgesamt 512 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.