Στην τράπεζα - In a bank

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Έχω την άδεια οδήγησής μου.
Lernen beginnen
I've got my driving license.
Έχασα το βιβλιάριο επιταγών μου, θα ήθελα να ζητήσω άλλο.
Lernen beginnen
I've lost my checkbook, I would like to ask for another one.
Θα μπορούσα να παραγγείλω ένα βιβλιάριο επιταγών, παρακαλώ;
Lernen beginnen
Could I order a new checkbook, please?
Πρέπει να πάω στο μηχάνημα αυτόματων αναλήψεων.
Lernen beginnen
I have to go to the cash machine.
Θα ήθελα να ανοίξω έναν λογαριασμό.
Lernen beginnen
I would like to open an account.
Θα ήθελα να κάνω ανάληψη ένα μεγάλο ποσό.
Lernen beginnen
I would like to withdraw a large amount.
Θα μπορούσατε να μου δώσετε μικρότερους λογαριασμούς;
Lernen beginnen
Could you give me some smaller bills?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Insgesamt 512 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.