Ρωτώντας και απαντώντας προσωπικές ερωτήσεις - Asking and answering personal questions

 0    19 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Τι κάνεις;
Lernen beginnen
What do you do?
Ποιο άθλημα σου αρέσει;
Lernen beginnen
What sport do you like?
Μελετώ πολύ.
Lernen beginnen
I've been studying a lot.
Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία;
Lernen beginnen
What's your favourite film?
Είμαι μαθητής σύγχρονων γλωσσών.
Lernen beginnen
I'm a modern languages student.
Συνήθως κάνω παρέα με το αγόρι μου/με το κορίτσι μου.
Lernen beginnen
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
Το άθλημα που μου αρέσει περισσότερο είναι το ποδόσφαιρο.
Lernen beginnen
The sport I like the most is football.
+12 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Insgesamt 512 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.