Στο σπίτι - At home

 0    18 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Μπορείς να σβήσεις το φως;
Lernen beginnen
Can you turn off the light?
Μπορείς να πλύνεις τα πιάτα σε παρακαλώ;
Lernen beginnen
Could you please wash the dishes?
Ποιος θέλει περισσότερο φαγητό;
Lernen beginnen
Who wants more food?
Το φαγητό είναι έτοιμο.
Lernen beginnen
The food is ready.
Υπάρχει μια καλή ταινία απόψε.
Lernen beginnen
There is a good film tonight.
Χόρτασα.
Lernen beginnen
I'm full.
Μπορείς να μου δώσεις τη σαλάτα, σε παρακαλώ;
Lernen beginnen
Could you pass the salad, please?
+11 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Insgesamt 512 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.