Παίρνοντας το λεωφορείο ή το τρένο - Taking a bus or a train

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Πού είναι το γραφείο εισιτηρίων;
Lernen beginnen
Where is the ticket office?
Τι ώρα είναι το επόμενο τρένο για το κέντρο πόλης;
Lernen beginnen
What time is the next train to the city center?
Αυτή η θέση είναι άδεια;
Lernen beginnen
Is this seat free?
Ο οδηγός λεωφορείου δεν σταματάει εκεί. Πρέπει να πάρω άλλο λεωφορείο.
Lernen beginnen
The bus driver doesn't stop there. I have to take another bus.
Πού είναι οι μηχανές εισιτηρίων;
Lernen beginnen
Where are the ticket machines?
Πού είναι ο σταθμός λεωφορείων;
Lernen beginnen
Where is the bus station?
Πού μπορώ να αγοράσω εισιτήριο;
Lernen beginnen
Where can I buy a ticket?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Insgesamt 512 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.