Στον κινηματογράφο - At the cinema

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Έχει άσχημο τέλος.
Lernen beginnen
It has a bad ending.
Τι πιστεύεις για την ταινία;
Lernen beginnen
What do you think about the film?
Σου άρεσε η ταινία;
Lernen beginnen
Did you like the film?
Δεν μου άρεσε ο πρωταγωνιστής.
Lernen beginnen
I didn't like the main character.
Θα ήθελες κάτι να πιείς;
Lernen beginnen
Would you like something to drink?
Υπάρχει τίποτα καλό στον κινηματογράφο;
Lernen beginnen
Is there anything good on at the cinema?
Έλεγξα την διαφημιστική πινακίδα του κινηματογράφου και είδα μια καλή ταινία.
Lernen beginnen
I checked the cinema billboards and I saw a good film.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Insgesamt 512 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.