Στο δρόμο - In the street

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Είναι μακριά;
Lernen beginnen
Is it far?
Πόσο μακριά είναι;
Lernen beginnen
How far is it?
Πόση ώρα θα μου πάρει για να πάω εκεί;
Lernen beginnen
How long would it take me to get there?
Πρέπει να πάρω δύο λεωφορεία για να φτάσω σπίτι.
Lernen beginnen
I have to take two buses to get home.
Μπορείτε να επαναλάβετε τις οδηγίες;
Lernen beginnen
Could you please repeat the directions?
Έχω τη λάθος διεύθυνση.
Lernen beginnen
I have the wrong address.
Ξέρετε που υπάρχει δημόσιο τηλέφωνο;
Lernen beginnen
Do you know where there is a public phone?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Insgesamt 512 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.