Στις πωλήσεις - In sales

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Δεν νομίζω να έχετε χρησιμοποιήσει κάτι παρόμοιο πριν.
Lernen beginnen
I don't think you will have used anything similar before.
Θα πάρετε το προϊόν σας αύριο το πρωί.
Lernen beginnen
You'll get your product tomorrow morning.
Ποιο χρώμα σας αρέσει;
Lernen beginnen
Which colour do you like?
Εάν έχετε το πιστοποιητικό εγγύησης, θα το αντικαταστήσουμε.
Lernen beginnen
If you have the warranty certificate, we'll replace it.
Χρειαζόμαστε προκαταβολή.
Lernen beginnen
We need an advance payment.
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους.
Lernen beginnen
This product can be used in several ways.
Μπορείτε να μου πείτε περισσότερα για το τι ψάχνετε;
Lernen beginnen
Can you tell me more about what you are looking for?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Insgesamt 512 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.