Σε συνέντευξη - In an interview

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Νομίζω έχω το προφίλ που ψάχνετε.
Lernen beginnen
I think I have the profile you are looking for.
Μπορείτε να το επαναλάβετε παρακαλώ;
Lernen beginnen
Could you please say that again?
Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
Lernen beginnen
Thank you for the opportunity.
Θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εταιρείας;
Lernen beginnen
Could you please tell me what the company's benefits are?
Πάντα ενδιαφερόμουν να δουλέψω για την εταιρία σας.
Lernen beginnen
I've always been interested in working for your company.
Μου άρεσε πολύ το προφίλ της δουλειάς.
Lernen beginnen
I really liked the profile of the job.
Θα μπορούσα να βοηθήσω στον τομέα της διαφήμισης.
Lernen beginnen
I could help in the advertising area.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Insgesamt 512 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.